Bach in Monnickendam

 

Wij zijn bezig met een aanvraag voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Een ANBI instelling dient zich voor minimaal 90% in te zetten voor het algemeen nut.
Wij voldoen aan deze norm.
 

Algemene gegevens

Naam Stichting Bach in Monnickendam
KvK nummer 37.128.740
RSIN 817412232
Bankrekening NL62 RABO 0128 8496 65
Adres Vreewijkstraat 21, 2311XG, Leiden
Email adres info@bachinmonnickendam.nl
Telefoon 071 5131165
Bestuurssamenstelling Tijmen de Bree (Monnickendam), voorzitter
Joke Zomer (Amsterdam), secretaris
Jan Walter (Leiden), penningmeester
Beloningsbeleid bestuur Bestuurders ontvangen geen enkele beloning, in welke vorm dan ook
Artistieke leiding De artistieke leiding ligt bij de oorspronkelijke initiatiefnemers van de serie, Maria van Nieukerken (dirigent) en Wim Dijkstra (organist). Zij zijn samen verantwoordelijk voor de programmering, het engageren van musici en de artistieke kwaliteit.

 

Beleidsplan

Doelstelling                              Activiteit
Bijdragen aan de culturele agenda van Waterland                              De Bach in Monnickendam concertserie is inmiddels bezig met zijn dertiende jaargang. De serie heeft inmiddels landelijke bekendheid, getuige het feit dat we bezoekers aantrekken uit de hele Randstad en daarbuiten. Ook zien we regelmatig toeristen die Monnickendam bezoeken.
Aanbieden van hoogwaardige klassieke muziek aan bewoners van de regio Jaarlijks worden vijf zondagmiddagconcerten gerealiseerd in de Grote Kerk van Monnickendam met muziek voor orgel, orkest en koor. Tijdens ieder concert klinkt een Bach cantate, muziek op een van de monumentale orgels van de kerk, instrumentale kamermuziek en a capella koormuziek. Op het podium staat dan doorgaans een gezelschap van 20 professionele orkestleden van het Nicolaasconsort en professionele zangers van PA’dam.
Grote mate van toegankelijkheid De serie is laagdrempelig: toegangskosten bedragen 10 euro en kinderen 1 euro. De duur van de concerten is beperkt tot 1 uur. Alle concerten zijn overdag.
Het aan een breed publiek presenteren van het in 2011 voor veel geld gerestaureerde Gerstenhauer orgel in de Grote Kerk. Een vast onderdeel van het concert is altijd de uitvoering van een bijzonder orgelstuk door Wim Dijkstra, de organist van de kerk
Muziekeducatie Ieder concert wordt voorafgegaan door een inleiding van 15 minuten door een docent van het Conservatorium in Amsterdam. Hierin wordt de cantate van de dag toegelicht, zowel op historische als op muzikale aspecten. De toelichting wordt geïllustreerd met muziekfragmenten die live worden gespeeld en gezongen. Soms wordt het publiek tijdens de inleiding uitgenodigd om koralen mee te zingen. Op deze manier kunnen bezoekers de muziek beter waarderen.
Bijdragen aan de binding in de gemeenschap - De concerten worden al vele jaren kosteloos rechtstreeks uitgezonden op het interne televisienetwerk van verzorgingstehuis Swaensborch in Monnickendam.
- Bewoners van Swaensborch kunnen met grote korting de concerten bezoeken (5 euro entree, een eventuele begeleider betaalt niets).
- Regelmatig worden vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor lokale acties en goede doelen.
- In het kader van het Friends project wordt regelmatig aan amateurzangers de gelegenheid geboden om te participeren in professionele concerten. Een memorabel project was een concert waarin basisschoolleerlingen mee konden zingen in de koralen van een Bach cantate samen met zangers van PA'dam. Wim Dijkstra heeft toen tijdens schooluren met de kinderen gerepeteerd.
- Het netwerk van Vrienden, zowel bedrijven en instellingen uit de regio, als particulieren draagt aan deze doelstelling bij.
Goede werkgever De Stichting is met musici overeengekomen dat de hoogte van de betalingen afhangt van de inkomsten. Musici ontvingen tot 2015 slechts 30 euro per optreden plus reiskosten. In 2016 kon voor het eerst 50 euro per optreden worden uitgekeerd. De doelstelling is dat de vergoeding in komende jaren verder omhoog gaat.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2016 met een overzicht van de activiteiten en de financiele jaarrekening.